Zapraszamy do Kępna!
Użytkownicy
· Gości online: 1


· Użytkowników online: 0

·Ostatnio widziani:

· Łącznie użytkowników: 1,333
· Najnowszy użytkownik: Jack rabbit
Losowa fotografia
130-lecie powstania OSP Bolesławiec i nadanie nowego sztandaru
130-lecie powstania OSP Bolesławiec i nadanie nowego sztandaru
20.08.2012 - 130-lecie powstania OSP Bolesławiec i nadanie nowego sztandaru
Szybkie linki
Regulamin
REGULAMIN

Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu KĘPNO I OKOLICE, znajdującym się pod adresem WWW.KEPNOSOCJUM.PL, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora oraz moderatorów jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu.

 1. 1. Utworzenie i korzystanie z konta w serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.


 2. 2. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod tym adresem.


 3. 3. Każdy użytkownik może mieć tylko jedno konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez użytkownika więcej niż jednego konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez administratora. Zakazuje się udostępniania swojego konta innym osobom, jak i korzystania z kont należących do innych osób.


 4. 4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, administrator ma prawo do zablokowania konta. Działania użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.


 5. 5.Użytkownik może dodawać zdjęcia tylko w kategoriach już stworzonych. Użytkownik może tworzyć galerie tylko w zakresie własnego konta - tzw. galerie użytkownika


 6. 6. Zabrania się wykorzystywania serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.


 7. 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu bądź innych użytkowników.


 8. 8. Umieszczając zdjęcia w galerii Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęć, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tego zdjęcia (licencja) obejmujące w szczególności: prawo do prezentowania zdjęć w systemie on-line oraz prawo do udzielenia upoważnienia do korzystania ze zdjęć.


 9. 9. W przypadku zablokowania konta przez administratora, założenie nowego konta wymaga uprzedniej zgody administratora.


 10. 10. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.


 11. 11. Akceptując postanowienia niniejszego regulaminu i dołączając do społeczności www.kepnosocjum.pl użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści multimedialne oraz zdjęcia oświadcza, że praca jest jego autorstwa i stanowi jego własność a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiada wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.


 12. 12. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć (natychmiastowo lub po przeniesieniu do galerii KOSZ) i treści umieszczonych w serwisie, które uzna za niewłaściwe, nie wnoszące merytorycznych treści związanych z charakterystyką serwisu lub sprzeczne z innymi punktami niniejszego Regulaminem.


 13. 13. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach użytkowników.


 14. 14. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.


 15. 15. Korzystanie z serwisu po zalogowaniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.


 16. 16. Akceptując niniejszy regulamin użytkownik wyraża zgodę na publikację dodanych materiałów (w tym również zdjęć) przez administratorów, celem promowania portalu www.kepnosocjum.pl na innych stronach internetowych.


 17. 17. Właścicielem serwisu www.kepnosocjum.pl jest Stowarzyszenie „Socjum Kępno i Okolice”.


 18. 18. Umieszczając materiał (tj. zdjęcie lub tekst) na www.kepnosocjum.pl użytkownik zaświadcza, że jest właścicielem praw autorskich. Umieszczając materiał będący czyjąś własnością należy podać dokładne jego źródło i w miarę możliwości poprosić właściciela praw autorskich o zgodę na publikację. Stowarzyszenie „Socjum Kępno i Okolice” nie ponosi odpowiedzialności za łamanie praw autorskich poprzez poszczególnych użytkowników. Administratorzy strony zastrzegają sobie prawo do usunięcia materiałów łamiących prawa autorskie.


 19. 19. Prawa autorskie związane z materiałem opublikowanym na stronie pozostają przy jego oryginalnym właścicielu. Stowarzyszenie "Socjum Kępno i Okolice" zastrzega sobie jednak prawo do bezpłatnego wykorzystywana opublikowanych na www.kepnosocjum.pl materiałów celem promocji serwisu i Stowarzyszenia.


 20. 20. Zabrania się kopiowania materiałów ze strony. Media i instytucje pragnące wykorzystać dany materiał proszone są o kontakt z administracją strony oraz dokładne podanie źródła materiału.

Ostatnia modyfikacja: 05.10.2010 g. 22:25
5,355,965 unikalne wizyty